مینا ذوالفقاری

مینا ذوالفقاری

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی کودک

200 +

مشاوره آنلاین

-

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محبوبه امینیان

محبوبه امینیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

486

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر محمد کیان بخت

دکتر محمد کیان بخت

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

169

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

147

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

فرحناز میرزایی

فرحناز میرزایی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

390

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1696

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مژگان برکوکرام

مژگان برکوکرام

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

591

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

افسانه قراگوزلو

افسانه قراگوزلو

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

575

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مهتاب  مقدم

مهتاب مقدم

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

1100 +

مشاوره آنلاین

165

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

الهام کرمی لالی

الهام کرمی لالی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

195

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر زهرا کرمی

دکتر زهرا کرمی

دکتری تخصصی روانشناسی

600 +

مشاوره آنلاین

49

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

فاطمه طهماسب زاده

فاطمه طهماسب زاده

کارشناسی گفتاردرمانی

200 +

مشاوره آنلاین

12

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سهیلا ابراهیمی

سهیلا ابراهیمی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

160

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مهناز قطره سامانی

مهناز قطره سامانی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

180

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

الناز  بهرامی

الناز بهرامی

روانشناس و مشاور

600 +

مشاوره آنلاین

34

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی