علی شاه سنایی

علی شاه سنایی

سکستراپیست

200 +

مشاوره آنلاین

20

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

آیسان  دلخوش

آیسان دلخوش

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

200 +

مشاوره آنلاین

3

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سعیده  پیرحسینلو

دکتر سعیده پیرحسینلو

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

495

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نیر  ارسلانی

نیر ارسلانی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

111

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

ام البنین حاجی براتعلی

ام البنین حاجی براتعلی

دکتری تخصصی مشاوره

200 +

مشاوره آنلاین

30

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

علیرضا  رخشان

علیرضا رخشان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

200 +

مشاوره آنلاین

22

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

سعید علیزاده

سعید علیزاده

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

277

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

147

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محمد حسین خانی

محمد حسین خانی

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

10

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

ارسلان  عبدالاهی دهکی

ارسلان عبدالاهی دهکی

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

1

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حسن عمرانی

حسن عمرانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

3365

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مصطفی صادقی

مصطفی صادقی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

2053

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر مهناز  شاه مرادی

دکتر مهناز شاه مرادی

دکتری تخصصی مشاوره

5100 +

مشاوره آنلاین

1116

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

طیبه هوشمندان

طیبه هوشمندان

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

784

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

شیما  جعفری

شیما جعفری

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

666

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره