سیده سمیه حجازیان امیری

سیده سمیه حجازیان امیری

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

83

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر مهرداد  ساسانی

دکتر مهرداد ساسانی

دکتری تخصصی مشاوره

1100 +

مشاوره آنلاین

141

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

معصومه  بهرامی

معصومه بهرامی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

275

4.3

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر نرگس  فتحی احمدسرائی

دکتر نرگس فتحی احمدسرائی

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

157

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

رسول  عالی پور

رسول عالی پور

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1224

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

حسین  سیاوشی

حسین سیاوشی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

433

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سارا  سلیمانی

سارا سلیمانی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

104

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

عاطفه عباسی

عاطفه عباسی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1492

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر مهناز  شاه مرادی

دکتر مهناز شاه مرادی

دکتری تخصصی مشاوره

5100 +

مشاوره آنلاین

1013

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

زینب سعیدنیا

زینب سعیدنیا

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

261

4.5

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سایه راحمی نوران

سایه راحمی نوران

مشاوره فردی، خانوادگی، زوج درمانی

5100 +

مشاوره آنلاین

354

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مریم  سرایی

مریم سرایی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

275

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

حسن عمرانی

حسن عمرانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

2966

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مصطفی صادقی

مصطفی صادقی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1825

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1224

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی