معصومه  بهرامی

معصومه بهرامی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

275

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محمدرضا خوانساری

محمدرضا خوانساری

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

24

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فرشاد  همتی

فرشاد همتی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

76

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

ابوالفضل  زارعی

ابوالفضل زارعی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

619

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر نرگس  فتحی احمدسرائی

دکتر نرگس فتحی احمدسرائی

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

157

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سهیلا ابراهیمی

سهیلا ابراهیمی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

149

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

رسول  عالی پور

رسول عالی پور

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1224

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکترمحمدباقر حاجی سلطانی

دکترمحمدباقر حاجی سلطانی

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

76

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

محبوبه امینیان

محبوبه امینیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

257

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

حسین  سیاوشی

حسین سیاوشی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

433

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سارا  سلیمانی

سارا سلیمانی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

104

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

عاطفه عباسی

عاطفه عباسی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1492

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

رزا ناجیانی

رزا ناجیانی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

74

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

ناهید حاجی ولیزاده

ناهید حاجی ولیزاده

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

250

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مریم فولادی

مریم فولادی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

371

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی