دکتر سعیده  پیرحسینلو

دکتر سعیده پیرحسینلو

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

495

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نادر همتی

نادر همتی

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

14

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر حجت اله  مهدی

دکتر حجت اله مهدی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

212

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

ناهید حاجی ولیزاده

ناهید حاجی ولیزاده

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

315

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

رقیه  کیخسروی

رقیه کیخسروی

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

28

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر احمد احمدی

دکتر احمد احمدی

دکتری تخصصی مشاوره

1100 +

مشاوره آنلاین

272

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی آنی

فرشاد  همتی

فرشاد همتی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

216

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر زهرا کرمی

دکتر زهرا کرمی

دکتری تخصصی روانشناسی

600 +

مشاوره آنلاین

49

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر رسول  عالی پور

دکتر رسول عالی پور

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1345

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

محبوبه امینیان

محبوبه امینیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

487

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

حمیدرضا دامغانی نسب

حمیدرضا دامغانی نسب

کارشناس ارشد روان شناسی .مشاوره پیش از ازدواج،...

200 +

مشاوره آنلاین

19

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

راضیه بیات

راضیه بیات

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

711

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر فرزانه باغجری

دکتر فرزانه باغجری

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

501

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر فرشته  حیدری

دکتر فرشته حیدری

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

244

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مینا ذوالفقاری

مینا ذوالفقاری

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی کودک

200 +

مشاوره آنلاین

-

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی