جست‌وجو دراضطراب، افسردگی و مسائل فردی
مریم عباسی

مریم عباسی

روانشناس و مشاوره

1500+

مشاوره آنلاین

149

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

شیما  جعفری

شیما جعفری

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

753

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر زهرا  شایگان منش

دکتر زهرا شایگان منش

دکتری تخصصی روانشناسی

3000+

مشاوره آنلاین

129

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر مریم دیبا واجاری

دکتر مریم دیبا واجاری

دکتری تخصصی مشاوره

3500+

مشاوره آنلاین

215

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

پری صالحی جوزانی

پری صالحی جوزانی

روانشناس و مشاور

9500+

مشاوره آنلاین

882

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهرا حسین زاده

زهرا حسین زاده

روانشناس و مشاور

8500+

مشاوره آنلاین

717

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

2000+

مشاوره آنلاین

173

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس و مشاوره

5000+

مشاوره آنلاین

450

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جعفر  عذاری اهوازی

جعفر عذاری اهوازی

روانشناس و مشاور

7500+

مشاوره آنلاین

755

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حمیده سروری

حمیده سروری

روانشناس و مشاور

3000+

مشاوره آنلاین

282

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر علی اشرف  نورمحمدی

دکتر علی اشرف نورمحمدی

دکتری تخصصی روانشناسی

2500+

مشاوره آنلاین

244

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

لیلا اسلامی

لیلا اسلامی

روانشناس و مشاور

2000+

مشاوره آنلاین

194

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جواد  صادق الحسینی

جواد صادق الحسینی

روانشناس و مشاور

5000+

مشاوره آنلاین

483

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

 سمیه موسویان

سمیه موسویان

روانشناس و مشاوره

500+

مشاوره آنلاین

66

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهرا  ابراهیمی ساریفه

زهرا ابراهیمی ساریفه

روانشناس و مشاوره

250+

مشاوره آنلاین

56

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی