جست‌وجو درنوجوانی و بلوغ
دکتر اعظم اصولی

دکتر اعظم اصولی

دکتری تخصصی مشاوره

10000+

مشاوره آنلاین

1463

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

10000+

مشاوره آنلاین

1755

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس و مشاوره

5500+

مشاوره آنلاین

510

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر مریم دیبا واجاری

دکتر مریم دیبا واجاری

دکتری تخصصی مشاوره

4000+

مشاوره آنلاین

230

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

2500+

مشاوره آنلاین

219

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

صدیقه عبادی

صدیقه عبادی

کارشناس ارشد روانشناسی

100+

مشاوره آنلاین

21

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مریم  آقاقلی زاده

مریم آقاقلی زاده

روانشناس

100+

مشاوره آنلاین

9

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

علی جمیاری

علی جمیاری

دکتری تخصصی روانشناسی

250+

مشاوره آنلاین

54

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زینب سلیمانی

زینب سلیمانی

روانشناس و مشاور

4500+

مشاوره آنلاین

178

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فروزان  مستعلمی

فروزان مستعلمی

روانشناس و مشاور

4000+

مشاوره آنلاین

198

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر عبدالوهاب سیمین

دکتر عبدالوهاب سیمین

دکتری تخصصی روانشناسی

2000+

مشاوره آنلاین

190

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی آنی

اصغر  نوری امامزاده ئی

اصغر نوری امامزاده ئی

روانشناس و مشاور

1000+

مشاوره آنلاین

82

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

معصومه  قنبری

معصومه قنبری

روانشناس و مشاور

1500+

مشاوره آنلاین

152

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر زینب رضایی

دکتر زینب رضایی

دکتر روانشناس

100+

مشاوره آنلاین

11

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

عفت  محمودی

عفت محمودی

روانشناس

1000+

مشاوره آنلاین

82

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی