فرشاد  همتی

فرشاد همتی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

76

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر نسرین بنکداری

دکتر نسرین بنکداری

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

129

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر ذبیح اله خان محمدی

دکتر ذبیح اله خان محمدی

دکتری تخصصی روانشناسی

200 +

مشاوره آنلاین

8

4.1

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

معصومه  بهرامی

معصومه بهرامی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

275

4.3

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

ابوالفضل  زارعی

ابوالفضل زارعی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

619

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکترمحمدباقر حاجی سلطانی

دکترمحمدباقر حاجی سلطانی

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

76

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

فرحناز میرزایی

فرحناز میرزایی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

275

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

حسین  سیاوشی

حسین سیاوشی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

433

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سارا  سلیمانی

سارا سلیمانی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

104

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر مهناز  شاه مرادی

دکتر مهناز شاه مرادی

دکتری تخصصی مشاوره

5100 +

مشاوره آنلاین

1013

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

نسرین پنجه پور

نسرین پنجه پور

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

51

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

زینب سعیدنیا

زینب سعیدنیا

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

261

4.5

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

زینب سلیمانی

زینب سلیمانی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

149

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مریم  سرایی

مریم سرایی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

275

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

آتنا شاه حیدری

آتنا شاه حیدری

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

324

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی