سعید علیزاده

سعید علیزاده

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

277

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محبوبه امینیان

محبوبه امینیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

486

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1696

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

 علیرضا عسگری

علیرضا عسگری

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

770

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر محمد کیان بخت

دکتر محمد کیان بخت

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

169

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

علیرضا نیک مراد

علیرضا نیک مراد

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

205

4.4

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

ابوالفضل  زارعی

ابوالفضل زارعی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

804

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

علیرضا چیره نژاد

علیرضا چیره نژاد

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

226

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر زهرا کرمی

دکتر زهرا کرمی

دکتری تخصصی روانشناسی

600 +

مشاوره آنلاین

49

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

محمد  بیک بابایی

محمد بیک بابایی

روانشناس بالینی

200 +

مشاوره آنلاین

14

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

میر سعید رضائی

میر سعید رضائی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

569

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مژگان نظام آبادی

مژگان نظام آبادی

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

6

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

زهرا عبدی

زهرا عبدی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

295

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر نرگس  فتحی احمدسرائی

دکتر نرگس فتحی احمدسرائی

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

169

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سعید  تاج الدینی

سعید تاج الدینی

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

3

4.3

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی