دکتر میثم احسانی

دکتر میثم احسانی

متخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی

200 +

مشاوره آنلاین

1

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر بهار حسن میرزایی

دکتر بهار حسن میرزایی

متخصص پزشکی ورزشی

200 +

مشاوره آنلاین

14

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر محمدحسین  افشاری

دکتر محمدحسین افشاری

دستیار تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

200 +

مشاوره آنلاین

8

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر امین برادران فر

دکتر امین برادران فر

طب فیزیکی و توانبخشی

200 +

مشاوره آنلاین

3

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

فاطمه  زهرا خمر

فاطمه زهرا خمر

فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

زینب  توحیدی راد

زینب توحیدی راد

فیزیوتراپیست

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محسن  چراغی

دکتر محسن چراغی

متخصص طب فیزیکی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر حمیده  فرهپور

دکتر حمیده فرهپور

متخصص پزشکی فیزیکی و توان...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

1

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

 دکتر فرشته  رضازاده

دکتر فرشته رضازاده

دانشجوی دکتری فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

97

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

علی  تاجیک

علی تاجیک

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر شروین لشگری

دکتر شروین لشگری

متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

3

5.0

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر پروانه  ملا رمضانی

دکتر پروانه ملا رمضانی

فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر رسول  پوینده

دکتر رسول پوینده

کایروپرکتیک

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر سمیرا شهابی رابری

دکتر سمیرا شهابی رابری

دستیار طب فیزیکی و توانبخ...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره متنی

نوراله حیدری

نوراله حیدری

کارشناس فیزیوتراپی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی