دکتر بدری احمدی

دکتر بدری احمدی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

1156

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر هانیه قانع

دکتر هانیه قانع

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

394

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر مونا کریمی خالدی

دکتر مونا کریمی خالدی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

93

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر پیام ناصح غفوری

دکتر پیام ناصح غفوری

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

159

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سید امین جزایری

دکتر سید امین جزایری

دستیار تخصصی بیماری‌های کودکان

1100 +

مشاوره آنلاین

208

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر نسیم قربان‌نژاد

دکتر نسیم قربان‌نژاد

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

278

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر سیده فرناز   موسوی

دکتر سیده فرناز موسوی

فلوشیپ بیماریهای نوزادان

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

19

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر میثم رضا بقراطی

دکتر میثم رضا بقراطی

متخصص نوزادان و کودکان

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

84

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر ندا بیاتانی

دکتر ندا بیاتانی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

242

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر معصومه محضری

دکتر معصومه محضری

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان

6000 +

مشاوره آنلاین

672

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر ایمان ناصح

دکتر ایمان ناصح

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

1374

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر آرمینه برزگر

دکتر آرمینه برزگر

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

8

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مطهره رمجی

دکتر مطهره رمجی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

249

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر فرشیده  سمیعی

دکتر فرشیده سمیعی

متخصص بیماری‌های کودکان

200 +

مشاوره آنلاین

37

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر بهاره هوشیار

دکتر بهاره هوشیار

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

58

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی