دکتر فاطمه  حبیب زاده

دکتر فاطمه حبیب زاده

متخصص گوش، حلق و بینی

6000 +

مشاوره آنلاین

805

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر عبدالحسن  دلدار

دکتر عبدالحسن دلدار

متخصص گوش، حلق و بینی

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

103

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر ثریا احمدی

دکتر ثریا احمدی

متخصص گوش، حلق و بینی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

240

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر شاهین تقی‌زاده

دکتر شاهین تقی‌زاده

متخصص گوش، حلق و بینی

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

644

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر حمیرا منصور زاده رودی

دکتر حمیرا منصور زاده رودی

متخصص گوش و حلق و بینی و ...

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

241

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر قاسم  سعد ابادی ارانی

دکتر قاسم سعد ابادی ارانی

متخصص گوش، حلق و بینی

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

548

4.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مریم  اعتمادی

دکتر مریم اعتمادی

متخصص گوش، حلق و بینی

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر صالح  جلالی

دکتر صالح جلالی

دستیار تخصصی گوش، حلق و بینی

200 +

مشاوره آنلاین

1

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر فریبا سمیعی

دکتر فریبا سمیعی

متخصص گوش، حلق و بینی

1500 +

مشاوره آنلاین

105

3.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمدمهدی  درویش زاده

دکتر محمدمهدی درویش زاده

دستیار تخصصی گوش، حلق و بینی

1000 +

مشاوره آنلاین

114

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمدرضا خادم علیزاده

دکتر محمدرضا خادم علیزاده

متخصص گوش، حلق و بینی

6000 +

مشاوره آنلاین

929

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر امین شایان

دکتر امین شایان

متخصص گوش، حلق، بینی

1100 +

مشاوره آنلاین

307

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر امرالله دهقانی فیروزابادی

دکتر امرالله دهقانی فیروزابا...

متخصص گوش، حلق و بینی

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

92

4.5

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمد‌صادق  ذبیحی‌دان

دکتر محمد‌صادق ذبیحی‌دان

دستیار تخصصی گوش، حلق و بینی

200 +

مشاوره آنلاین

65

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره متنی

دکتر مهسا  احمدزاده

دکتر مهسا احمدزاده

متخصص گوش و حلق و بینی

200 +

مشاوره آنلاین

14

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی