دکتر مطهره افراخته

دکتر مطهره افراخته

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

357

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر معصومه  بابایی

دکتر معصومه بابایی

متخصص مغز و اعصاب

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

49

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر فریده  زمانی

دکتر فریده زمانی

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

145

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مجتبی خلیلی

دکتر مجتبی خلیلی

دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب

2000 +

مشاوره آنلاین

290

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمدرضا فتحی

دکتر محمدرضا فتحی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

353

4.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر میلاد صالحی

دکتر میلاد صالحی

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

366

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمود بهروزی

دکتر محمود بهروزی

دستیار تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب

200 +

مشاوره آنلاین

33

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر معصومه قادری احسان پور

دکتر معصومه قادری احسان پور

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

459

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر هانیه پایداری

دکتر هانیه پایداری

دستیار تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب

200 +

مشاوره آنلاین

27

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر پروانه دیلمی

دکتر پروانه دیلمی

متخصص بیماری‌های مغز و اع...

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

66

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر زینب  یاوری

دکتر زینب یاوری

متخصص مغز و اعصاب

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

7

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمد رضا کشاورز دارالکلایی

دکتر محمد رضا کشاورز دارالکلایی

دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب

200 +

مشاوره آنلاین

2

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر زهره عطائی‌نژاد

دکتر زهره عطائی‌نژاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

80

4.1

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر معصومه  عبادی

دکتر معصومه عبادی

دستیار تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب

200 +

مشاوره آنلاین

3

2.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محمد  قلعه ئی

دکتر محمد قلعه ئی

دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب

1500 +

مشاوره آنلاین

162

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مشاوره متنی