دکتر سمیه  مالکی

دکتر سمیه مالکی

دستیار تخصصی بیماری‌های پوست و مو

1500 +

مشاوره آنلاین

192

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر آیدا  بهمن جهرمی

دکتر آیدا بهمن جهرمی

دستیار تخصصی بیماری‌های پوست و مو

200 +

مشاوره آنلاین

30

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر فائزه جنتی

دکتر فائزه جنتی

متخصص بیماری‌های پوست و م...

نسخه الکترونیک

10000 +

مشاوره آنلاین

980

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر پارسا شیری

دکتر پارسا شیری

دستیار تخصصی بیماری‌های پوست و مو

1500 +

مشاوره آنلاین

544

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سارا فخرایی

دکتر سارا فخرایی

متخصص بیماری‌های پوست و م...

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

184

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر عبدالفاضل  معرفت کوراماللو

دکتر عبدالفاضل معرفت کوراما...

متخصص بیماری‌های پوست و م...

نسخه الکترونیک

5500 +

مشاوره آنلاین

1044

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر پریسا  محمدیان دهکردی

دکتر پریسا محمدیان دهکردی

دستیار تخصصی بیماری‌های پوست و مو

2000 +

مشاوره آنلاین

237

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر فرناز عراقی

دکتر فرناز عراقی

متخصص بیماری‌های پوست و م...

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

750

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر امیررضا  سلامت شریف

دکتر امیررضا سلامت شریف

دستیار تخصصی پوست و مو

200 +

مشاوره آنلاین

30

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر حنانه سیفیان

دکتر حنانه سیفیان

متخصص بیماری‌های پوست و م...

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

193

4.5

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر مصطفی  دوستانی

دکتر مصطفی دوستانی

متخصص بیماری‌های پوست و مو

2000 +

مشاوره آنلاین

335

4.4

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر شکوفه  شریفی

دکتر شکوفه شریفی

متخصص بیماری‌های پوست و مو

600 +

مشاوره آنلاین

112

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر الهام السادات  رجائی رامشه

دکتر الهام السادات رجائی رامشه

رزیدنت بیماری‌های پوست و مو

200 +

مشاوره آنلاین

21

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مریم  کاظمیان

دکتر مریم کاظمیان

متخصص بیماری‌های پوست و مو

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر سحر  عماد مستوفی

دکتر سحر عماد مستوفی

متخصص بیماری های پوست و مو

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

نوبت مطب