دکتر مونا کریمی خالدی

دکتر مونا کریمی خالدی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

30

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر عهدیه مدیرخازنی

دکتر عهدیه مدیرخازنی

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

14

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر هدایت  اله وکیلی

دکتر هدایت اله وکیلی

دستیار فوق تخصصی مراقبت های ویژه

1100 +

مشاوره آنلاین

179

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر میر امید  چاوش زاده

دکتر میر امید چاوش زاده

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

111

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مرجان سادات امین

دکتر مرجان سادات امین

متخصص طب اورژانس

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

114

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر احمد  شفیع زاده ارجمندی

دکتر احمد شفیع زاده ارجمندی

متخصص بیماری‌های عفونی و ...

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

196

4.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر ندا بیاتانی

دکتر ندا بیاتانی

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

214

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

مشاوره متنی

دکتر محمد آقاخانی

دکتر محمد آقاخانی

دستیار تخصصی بیماری‌های داخلی

6000 +

مشاوره آنلاین

2584

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر مهراد نصیری

دکتر مهراد نصیری

متخصص بیماری‌های داخلی

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

1537

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر ایمان ناصح

دکتر ایمان ناصح

متخصص بیماری‌های کودکان

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

1247

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر پردیس  سهولی

دکتر پردیس سهولی

دستیار تخصصی بیماری‌های داخلی

2000 +

مشاوره آنلاین

565

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مهدی نصوحی

دکتر مهدی نصوحی

فوق تخصص گوارش و کبد

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

295

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره متنی

دکتر آیدا مقدس

دکتر آیدا مقدس

متخصص بیماری‌های داخلی

5500 +

مشاوره آنلاین

455

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره متنی

دکتر فاطمه  حبیب زاده

دکتر فاطمه حبیب زاده

دستیار تخصصی گوش، حلق و بینی

6000 +

مشاوره آنلاین

773

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

بهناز نجفی

بهناز نجفی

متخصص بیماری‌های عفونی و ...

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

192

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی