دکتر راحله سادات سجادی نیا

دکتر راحله سادات سجادی نیا

متخصص بیماری‌های قلب و عر...

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

820

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سمیه مرادی

دکتر سمیه مرادی

متخصص بیماری‌های قلب و عر...

نسخه الکترونیک

1100 +

مشاوره آنلاین

124

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سحر  زیوری غفار

دکتر سحر زیوری غفار

دستیار تخصصی قلب، عروق و فشار خون

200 +

مشاوره آنلاین

26

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر علیرضا  نوروزی

دکتر علیرضا نوروزی

فوق تخصص بیماری‌های قلب ک...

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

120

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر الهام  ابراهیمی

دکتر الهام ابراهیمی

دستیار تخصصی قلب، عروق و فشار خون

200 +

مشاوره آنلاین

17

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سمیرا  فرضی پور

دکتر سمیرا فرضی پور

متخصص بیماریهای قلب و عروق

200 +

مشاوره آنلاین

9

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر ریزان  محمدی

دکتر ریزان محمدی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

200 +

مشاوره آنلاین

2

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر هامون  شاهعلی نیا

دکتر هامون شاهعلی نیا

متخصص بیماری‌های قلب و عر...

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

70

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر فرشاد  جعفری

دکتر فرشاد جعفری

فوق تخصص قلب کودکان

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

4

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر فرزاد  امامی

دکتر فرزاد امامی

فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای ...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

22

3.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر مسعود  دارائی

دکتر مسعود دارائی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

205

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر منصوره اکبری فر

دکتر منصوره اکبری فر

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

1100 +

مشاوره آنلاین

146

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر شهرزاد  نجفی

دکتر شهرزاد نجفی

متخصص بیماری‌های قلب و عر...

نسخه الکترونیک

600 +

مشاوره آنلاین

92

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر فاطمه مجیدی

دکتر فاطمه مجیدی

متخصص بیماری‌های قلب و عر...

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

43

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره متنی

دکتر رضا عبادی

دکتر رضا عبادی

دستیار فوق تخصص اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق

600 +

مشاوره آنلاین

125

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی